Logo

Česky   Deutsch

Úvod

Vítejte na stránkách naší mateřské školy.

Nabízíme tři třídy s individuálním přístupem k dětem.

 Delfínci 11 dětí a Sluníčka 13 dětí

Pražská 12 dětí (od 0 let)

             

            Zápis na školní rok 2016/2017

                    17.5. 15-17 hodin.

          !!! Na zápis přineste potvrzeni lékaře o pravidelném očkování !!!

 

Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu MŠMT. Kvalifikovaní pedagogové vytvářejí příznivé podmínky k zajištění maximálního rozvoje osobnosti dětí na základě věkových a individuálních zvláštností s ohledem na přítomnost, minulost i budoucnost podle zásad zdravého životního stylu.

 

Do rejstříku škol a školských zařízení MŠMT jsme zařazeni od 1.9.2011.

Nezáleží na době zahájení, ale na kvalitě učení (metodách, prostředcích) a času, který je učení se jazyku věnován.

 

 

 

 

 

                          

 

                  Doubí                                                            Broumovská - přesun do Pražská 15